• Tầng 8, Tòa nhà TOYOTA Thanh Xuân, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
  • [email protected]

(024)7 309 8885

Awesome Image

Residential Design

Great care & detailing done by each component of the house giving a premium designer feel…

Xem tiếp
Awesome Image

Residential Design

Great care & detailing done by each component of the house giving a premium designer feel…

Xem tiếp
Awesome Image

Residential Design

Great care & detailing done by each component of the house giving a premium designer feel…

Xem tiếp
Awesome Image

Residential Design

Great care & detailing done by each component of the house giving a premium designer feel…

Xem tiếp
Awesome Image

Residential Design

Great care & detailing done by each component of the house giving a premium designer feel…

Xem tiếp
Awesome Image

Residential Design

Great care & detailing done by each component of the house giving a premium designer feel…

Xem tiếp
Awesome Image

Residential Design

Great care & detailing done by each component of the house giving a premium designer feel…

Xem tiếp
Awesome Image

Residential Design

Great care & detailing done by each component of the house giving a premium designer feel…

Xem tiếp
Awesome Image

Sơn bê tông

Great care & detailing done by each component of the house giving a premium designer feel…

Xem tiếp
Awesome Image

Mài sàn và đánh bóng sàn bê tông

Thi công sàn mái là phương pháp đổ bê tông sàn đơn giản. Phải đảm bảo tuân theo quy trình nhất định từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thiện.

Xem tiếp
Chat ngay
Gọi ngay